Penzión Podzámok, Podzámková 28, 053 04 Spišské Podhradie

English Hungarian Polish Slovak

Časté otázky

V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Sú v cene ubytovania raňajky?

Cena ubytovania nezahŕňa raňajky.  Raňajky je možné objednať samostatne z raňajkového menu za poplatok.

Aké sú časy príchodu a odchodu?

Nástup na ubytovanie od 14.00 hod. Odhlásenie z ubytovania do 10.00 hod.

Aké sú možnosti parkovania ?

Parkovanie je pre ubytovaných hostí v areáli penziónu chránené kamerovým systémom. .

Aké sú možnosti stravovania ?

Stravovanie poskytujeme formou samostatných raňajok z menu alebo formou polpenzie, či plnej penzie v našej reštaurácii. 

Akou formou je možné platiť za služby ?

Platba za poskytnuté služby je v hotovosti alebo formou faktúry cez bankový účet. 

 

Aké iné služby poskytuje penzión ?

Okrem ubytovacích a stravovacích služieb poskytujeme pre ubytovaných hostí aj možnosť zapožičania bicyklov, letný bazén, možnosť grilovania a opekania v areáli penziónu.

Náš penzión umožňuje  organizovanie rodinných osláv, svadieb, recepcií, promócií, seminárov a školení, školy v prírode a letné tábory.  

Je možné zrušiť ubytovanie a za akých podmienok ?

V časti Ubytovanie - Cenník sú platné storno podmienky zrušenia pobytu.

Naša predajňa

 ELEKTRO - DOMÁCE POTREBY, Štefan Sýkora

                            Mariánske nám. 8, Spišské Podhradie, tel.: 053/4541248

                           ==============================================

 IMG 1199

 

Predajňa sa nachádza priamo v centre mesta a svoje služby ponúka už od apríla 1993. 

Realizujeme dovoz zakúpeného elektra domov k zákazníkovi a spätný zber starého elektra. Ponúkame široký sortiment veľkej bielej a čiernej elektroniky. Tovar na objednávku do 24 hodín. Prevádzkujeme zásielkovňu - packetu : príjem a výdaj balíkov pre e-shopy, firmy a bežných zákazníkov so službou medzi nami C2C za výhodné cený.   

 IMG 1189   IMG 1188

IMG 1206  IMG 1185

IMG 1196  IMG 1198

 

                       Výroba kľúčov do zámkov dverí

IMG 1203     IMG 1204

 

  NAŠA PONUKA A SLUŽBY : 

========================        

ZÁSIELKOVŇA - PACKETA : príjem a výdaj balikových zásielok.             

 - Predaj elektrospotrebičov - kosačky a krovinorezy,

                                                chladničky a mrazničky, 

                                                práčky predom a vrchom plnené,

                                                televízory, rádiá, domáce kino,

                                               drobné elektro - kanvice, kulmy, fény, holiace a strihacie strojčeky

                                               svietidlá a stolné lampy, elektroinštal. materiál - zásuvky, vypínače                                                                      

 - Záhradný nábytok, kvetináče, polievaky a iné           

 - Predaj domácich potrieb - koše, misky, vaničky, dozy, taniere a súpravy, hrnčeky, šálky a iné 

 

 - Predaj na splátky

 - Výroba kľúčov

 - Zber starého elektra

 - Dovoz elektra k zákazníkovi zdarma 

 - Tovar na objednávku do 24 hodín

Country Duo Weteráni

Webová stránka Country Duo Weteráni:
Skupina "Country Duo Weteráni" ponúka hudobnú produkciu a ozvučovanie pre Vaše:

 • bankety
 • plesy
 • svadby
 • country bály
 • spoločenské udalosti , rodinné oslavy

V prípade záujmu nás kontaktujte telefonicky: 0903 609 314 

P.č. Názov MP3
1  Čakanie

2  Franky dlouhán

3  Já budu žít navěky

4  Jižanský rok

5  Kamión

6  Kovboj je správný chlap

7  Láska je lék

8  Len spievať chcem

9  Padá dážď

10  Peklo

11  Poslední kovboj

12  Širák

13  Snídani v trávě

14  Sundej z hodin závaží

15  Valčíček

16  Zuzana

Vedúci kapely:
Štefan Sýkora (gitara, basová gitara, bicie)
Zlatica Huttmanová (husle, klávesy)

 

Informačná povinnosť

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľom Informačného systému je:

Armin s.r.o., www.armin.sk

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov:  marketing a zbieranie cookies*
 2. Zoznam spracúvaných osobných údajov: 
  1. meno a priezvisko
  2. e-mailová adresa
  3. kontaktná adresa
  4. telefón
  5. cookies*
 3. Všetky údaje, ktoré dotknutá osoba na Stránke poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri. Oprávnené subjekty vyvinú maximálne úsilie na ochranu dát a osobných údajov dotknutých osôb.
 4. Totožnosť/príslušnosť oprávnenej osoby: Osobné údaje dotknutých osôb sú získavané prostredníctvom webového sídla.
 5. Poučenie o povinnosti alebo dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje a čas platnosti súhlasu: osobné údaje dotknutá osoba do Informačného systému poskytuje dobrovoľne, a to na základe, predzmluvných vzťahov, keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy v ktorej vystupuje klient ako jedna zo zmluvných strán. Čas platnosti súhlasu za účelom marketingu poskytuje dotknutá osoba na 5 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu pričom dotknutá osoba má oprávnenie kedykoľvek svoj súhlas odvolať odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla prevádzkovateľa alebo prostredníctvom emailu prevádzkovateľa.
 6. Spracovanie osobných údajov na marketingové účely: Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje dotknutej osoby na marketingové účely a použije e-mailovú adresu dotknutej osoby za účelom zasielania noviniek (tzv. newsletterov). Pre existujúcich zákazníkov na základe oprávneného záujmu a nových zákazníkov na právnom základe súhlasu so spracúvaním údajov.
 7. Forma zverejnenia: Osobné údaje dotknutých osôb sa nezverejňujú.
 8. Tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov: Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.
 9. Poučenie o právach dotknutej osoby: Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutých osôb zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Prevádzkovateľ pristúpil k prijatiu primeraných technických, organizačných, personálnych a bezpečnostných opatrení a záruk, ktoré zohľadňujú najmä:

 • zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť, obmedzenie a kompatibilita účelov spracúvania osobných údajov, ďalej minimalizácia osobných údajov, ich pseudonymizácia a šifrovanie, ako aj integrita, dôvernosť a dostupnosť;
 • zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných osobných údajov, dobu uchovávania a prístup k osobným údajom dotknutej osoby) spracúvania osobných údajov s ohľadom na účel spracovateľskej operácie;
 • povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie;
 • odolnosť a obnovu systémov spracúvania osobných údajov;
 • poučenia oprávnených osôb prevádzkovateľa;
 • prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov a promptné informovanie dozorného orgánu a zodpovednej osoby;
 • prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazanie nesprávnych údajov, či realizáciu iných práv dotknutej osoby;
 • riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb (najmä náhodné alebo nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných údajov, zneužitie osobných údajov – neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie, posúdenie rizík so zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a závažnosť rizika v súvislosti so spracúvaním a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika).

 

Informácie o účele spracúvania a dobe uchovávania osobných údajov

Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.


Spracúvanie osobných údajov má byť úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, a to najmä pokiaľ ide o zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktorý by mal byť nevyhnutný na to, aby sa spracúvaním daných osobných údajov účel mohol dosiahnuť. Nie je správne, aby sa zoznam alebo rozsah osobných údajov umelo alebo dodatočne rozširoval vzhľadom na účel. Ak je účel a zoznam alebo rozsah osobných údajov stanovený zákonom, je potrebné ho rešpektovať, ak si zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov určuje prevádzkovateľ, má dbať na to, aby ho zbytočne, nad rámec účelu nerozširoval.

 

Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im. 

Doba uchovávania osobných údajov je daná príslušným zákonom, ktorý sa vzťahuje na daný dokument v súlade s lehotou uloženia podľa registratúrneho záznamu. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a oznámime Vám presnú dobu uchovávania týkajúcu sa konkrétneho dokumentu.

 

Prečo Prevádzkovateľ používa cookies?

Cookies používame, aby sme vám uľahčili používanie našej stránky. Používame vlastné cookies ako aj cookies tretích strán ako napr. cookies od spoločnosti Google.

 

Základné a prevádzkové cookies Prevádzkovateľa

Tieto súbory využíva Prevádzkovateľ na zapamätanie si prihlásenia do Prevádzkovateľ.sk a ďalších pridružených webov, aby ste nemuseli vypĺňať prihlasovací formulár s prezývkou a heslom pri každom otvorení stránky. Ak tieto cookies zakážete nebudete sa môcť prihlásiť do svojho konta, nebudete môcť pridávať obsah a ani písať diskusné komentáre, keďže bez povolenia cookies to technicky nebude možné.

 

Cookies tretích strán

Prevádzkovateľ využíva vo svojich stránkach služby tretích strán ako napr. nástroje na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics. Prevádzkovateľ pre využitie týchto služieb načítava kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať ukladanie cookies. Toto má za svoj následok prijatie cookies od týchto stránok tretích strán. Spoločnosť Prevádzkovateľa, ako prevádzkovateľ stránky nemá možnosť ovplyvniť ukladanie týchto cookies tretích strán, ak máte záujem prečítať si bližšie informácie o cookies týchto služieb, prosím, navštívte príslušné služby a prečítajte si ich zásady ochrany súkromia alebo pravidlá používania služby.

 

Ako si môžem upraviť cookies v mojom prehliadači?

Otvorte si nastavenia svojho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari či Internet Explorer) a nájdite v nich lištu s nastaveniami súkromia a v nej súbory cookies. Tu si viete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, môžete ich manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v nápovede každého z týchto prehliadačov.

 

Môžem zablokovať ukladanie cookies?

Vo svojom prehliadači môžete v nastaveniach prehliadača zakázať automatické akceptovanie súborov cookies. Návod a inštrukcie nájdete v nápovede svojho internetového prehliadača. Ak používate viac zariadení (napr. počítač, tablet, telefón) odporúčame prispôsobiť si používanie cookies v každom z týchto zariadení zvlášť podľa svojich preferencií.

Prevádzkovateľ rešpektuje vaše rozhodnutie o akceptácií cookies vo vašom prehliadači. Vypnutie cookies však môže mať dopad na funkčnosť tejto webovej stránky.

 

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

 

Informácia o oprávnenom zaujme pre marketing:

Naša spoločnosť vykonáva  posúdenie proporcionality oprávneného záujmu na spracúvaní osobných údajov vo vzťahu k záujmom a základným právam a slobodám dotknutých osôb a vo vzťahu k primeranému očakávaniu dotknutých osôb. Toto Posúdenie sa týka informačného systému marketingu - zasielania noviniek existujúcim klientom.

 

Spracúvame hlavne kontaktné údaje a to e-mail a telefón. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov v IS je informovanie klienta o zmenách a novinkách v spoločnosti. Prevádzkovateľ považuje spracúvanie osobných údajov na uvedený účel za nevyhnutné, nakoľko sú údaje potrebné aj pri informovaní klientov o dôležitých informáciách ako je zmena rozvrhu otváracích hodín napríklad.

 

Prevádzkovateľ po dôkladnom preskúmaní proporcionality oprávneného záujmu má za to, že základné práva a slobody dotknutých osôb neprevyšujú nad oprávnenými záujmami prevádzkovateľa.

 

Prevádzkovateľ si plní všetky svoje právom EÚ a Členského Štátu stanovené povinnosti, prijal primerané technické a organizačné opatrenia a náležite preskúmal proporcionalitu oprávneného záujmu vo vzťahu k právam, slobodám a primeraným očakávaniam dotknutých osôb.

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v IS pre účely, ktoré sú vo vzťahu k právam dotknutých osôb proporcionálne.

 

Práva dotknutej osoby:

 1. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
 2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 • právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 1. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 2. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
 3. právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 

Dotknutá osoba  si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

Pobytové balíčky 2024

POBYTOVÉ BALÍČKY 2024  obdobie od 1.5.2024 – 31.8.2024

 1. Dvojlôžková izba štandart s kúpeľňou a oddelenými lôžkami / 4 izby /
  - ubytovanie pre 2 osoby, polpenzia, parkovanie, wifi, krytý vonkajší bazén v čase od 10.00 do 20.00 hod.
  2 noci/ 169,00  3 noci/ 209,00  4 noci/ 249,00  5 noci/ 289,00 eur
  + drink na privítanie

 

 1. Dvojlôžková izba komfort s dvoma prístelkami, kúpeľňou / 3 izby /
  - ubytovanie pre 2 osoby, polpenzia, parkovanie, wifi, krytý vonkajší bazén 10.00 – 20.00
  2 noci/ 179,00  3 noci/ 219,00  4 noci/  259,00  5 noci/  299,00 eur
  + drink na privítanie

 

 1. Dvojlôžková izba komfort s dvoma prístelkami, kúpeľňou a výhľadom na Sp. hrad / 1 izba /
  - ubytovanie pre 2 osoby, polpenzia, parkovanie, wifi, krytý vonkajší bazén 10.00 – 20.00
  2 noci/ 189,00  3 noci/ 229,00  4 noci/ 269,00  5 noci/ 309,00 eur
  + drink na privítanie

 

 1. Dvojlôžková izba s kúpeľňou, terasou na prízemí a výhľadom na Sp. hrad / 1 izba /
  - ubytovanie pre 2 osoby, polpenzia, parkovanie, wifi, vonkajší krytý bazén 10.00 – 20.00
  2 noci/ 209,00  3 noci/ 249,00  4 noci/ 289,00   5 noci/ 329,00 eur
  + drink na privítanie

 

 1. Dvojlôžková izba s kúpeľňou, balkónom a výhľadom na Sp. hrad / 1 izba /
  - ubytovanie pre 2 osoby, polpenzia, parkovanie, wifi, vonkajší krytý bazén  10.00 – 20.00
  2 noci/ 219,00  3 noci/ 259,00  4 noci/ 299,00 5 noci/ 339,00 eur
  + drink na privítanie

 

      Raňajky sú formou bufetu, večera s polievkou, hlavné jedlo a dezert. / Pri počte menej ako 10 hostí raňajky a večere sú výberom z menu/.

      Raňajky sú v čase 7.00 – 10.00,  večere 18.00 – 20.00

      Doplatky po príchode na pobyt sú : daň z ubytovania 1,00 eur/ osoba/ noc.

      Hosťom vieme vystaviť aj doklad na rekreačný príspevok zamestnávateľa.

      Príchod na pobyt po 14.00 hod, odchod 10.00 hod.

      Rezervácie na tel : 053/4541755, 0903 809 314, 0903 142 895, email : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

      Storno alebo preloženie pobytu 10 dní pred príchodom.

 

      Ďalšie doplatky za deti a dospelé osoby, zvieratá :

 • deti do 2,9 rokov zdarma bez nároku na lôžko a stravu
 • deti do 11,9 rokov 20,00 eur/ ubytovanie/noc + polpenzia/deň
 • deti do 17,9 rokov 28,00 eur/ ubytovanie/noc + polpenzia/ deň
 • dospelá osoba od 18 rokov 36,00 eur/ ubytovanie/noc + polpenzia/deň
 • poplatok za psíka -malá rasa / 10,00 eur/ noc
Málo mrakov

20.02°C

Spišské Podhradie

Málo mrakov
Vlhkosť: 95%
Vietor: SSW pri 1.5 M/S

INFORMÁCIE

Príchod: 14:00 - Odchod: 10:00

Reštaurácia, Bar, Raňajky, Obedy, Večere

Free! WiFi vo všetkých izbách

Parkovanie v areáli zdarma